Hotel koji nudi besplatno noćenje uz samo jedan uslov

Ako ste pametni, soba u ovom hotelu može biti i besplatna!

„The Check Out Suite“ apartmani u Geteborgu u Švedskoj naplaćuju cenu sobe u zavisnosti od toga koliko vremena gosti provode na društvenim mrežama.

Znači, ako vreme provodite na internetu po Fejsbuku ili Instagramu, cena noćenja će porasti. A ako se uzdržite od toga, dobićete besplatnu sobu!

Kako ceo sistem funkcioniše? U sobi se nalazi mala stona lampa Skarmfri koja se automatski uključuje kada se gost poveže na hotelsku wi-fi mrežu. Lampa automatski beleži vreme koje gost provede na mreži, ali i proverava koje sjatove posećuje i da li je neki od njih društvena mreža. Prvih pola sata lampa sija normalnim belim svetlom, a ako provedete više od 30 minuta npr.na Facebooku, svetlo se pretvara u crveno i kreće tarifiranje.

Tako da, kada gost uđe u sobu cena sobe je 0 $, a kada lampa zasija crveno počinje tarifiranje koje raste (slično taksimetru) i koje ide do standardne cene sobe.

Na ovaj način hotel promoviše akciju koju zajedničkim snagama sprovode hotel i osiguravajuća kompanija, a sa ciljem promocije digitalnog zdravlja i očuvanja uobičajenih aktivnosti.

Nije loša ideja, a malo stariji gosti koji su navikli da komuniciraju uživo, sigurno neće imati problem da besplatno noće u ovom hotelu 🙂

Leave a Reply